Το καλάθι μου

ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}
Τηλεφωνικές παραγγελίες 210 300 7609
Δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 49€
Ασφαλείς Συναλλαγές

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης από συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και εξ' αποστάσεως

(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ B΄ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. 2251/94)

Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

Προς: [συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία του προμηθευτή]

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΔΟΣ:

Τ.Κ.:

ΔΗΜΟΣ:

FAX (εάν υπάρχει):

E-mail (εάν υπάρχει):

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

Που παραγγέλθηκε(-αν) στις --/--/---- (*) / που παρελήφθη(-σαν) στις --/--/----(*)

Συμπληρώστε εδώ τα ατομικά σας στοιχεία

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΟΔΟΣ:

Τ.Κ.:

ΔΗΜΟΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (προαιρετικό):

E-mail (προαιρετικό):

Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

Ημερομηνία  --/--/---

-------------------------------------------------------

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.